Stewed dishes and sauteed dishes
Stewed dishes and sauteed dishes
8 dishes
Fried mixed vegetables (for 3-4 people)

Fried mixed vegetables (for 3-4 people)

Đậu hủ sốt hải sản (2-3 người ăn)

Đậu hủ sốt hải sản (2-3 người ăn)

Đậu bắp xào tôm khô (2-3 người ăn)

Đậu bắp xào tôm khô (2-3 người ăn)

Bó xôi xào tỏi (2-3 người ăn)

Bó xôi xào tỏi (2-3 người ăn)

Cật xào hành cần (2-3 người ăn)

Cật xào hành cần (2-3 người ăn)

Bông thiên lý xào tôm thịt (2-3 người ăn)

Bông thiên lý xào tôm thịt (2-3 người ăn)

Cá kho sả ớt (2-3 người dùng)

Cá kho sả ớt (2-3 người dùng)

Sườn non kho khoai tây (2-3 người dùng)

Sườn non kho khoai tây (2-3 người dùng)

Hotline