Close
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI PHỞ 65G

Tham gia cùng VIFON chương trình “Săn Vàng cùng VIFON”

Chương trình bắt đầu ngày 10/07 đến 07/10/2022 

Contact Us

We are here to help, wherever you are!
Ho Chi Minh
Ho Chi Minh
913 Truong Chinh Str., Tay Thanh Ward, Tan Phu District, HCMC., Vietnam
Hotline: +8418001097 | Tel: +842838153933
Hai Duong
Hai Duong
LOT CN8, Tan Truong IP, Tan Truong Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province, VietNam
Hotline: +8418001097 | Tel: +842203570660
BUSINESS CONTACT
Email: vifon@vion.com.vn
Tel: +8418001097
 
EXPORT CONTACT
Email: export@vifon.com.vn
Tel: +8428 38 153 933 - Ext:134
 
WORKING TIME
Monday - Friday: 8AM - 5PM
 
Any questions please message us!
Hotline