Soup and steamed dishes
Soup and steamed dishes
9 dishes
Boiled chicken with lemon leaves (for 3-4 people)

Boiled chicken with lemon leaves (for 3-4 people)

Canh hến nấu chua (2-3 người ăn)

Canh hến nấu chua (2-3 người ăn)

Canh riêu thanh mát (2-3 người ăn)

Canh riêu thanh mát (2-3 người ăn)

Canh sườn súp lơ

Canh sườn súp lơ

Canh chân giò nấu măng

Canh chân giò nấu măng

Bê hấp gừng (2-3 người ăn)

Bê hấp gừng (2-3 người ăn)

Tôm hấp muối

Tôm hấp muối

Cá cuộn hấp sauce nước tương

Cá cuộn hấp sauce nước tương

Canh bóng thập cẩm (3-4 người ăn)

Canh bóng thập cẩm (3-4 người ăn)

Hotline