Fried dishes and grilled dishes
Fried dishes and grilled dishes
4 dishes
Foil-baked chicken (for 2-3 people)

Foil-baked chicken (for 2-3 people)

Cá nướng lá dứa (2-3 người dùng)

Cá nướng lá dứa (2-3 người dùng)

Tôm nướng bơ tỏi (2-3 người dùng)

Tôm nướng bơ tỏi (2-3 người dùng)

Bò nướng xiên que (3-4 người dùng)

Bò nướng xiên que (3-4 người dùng)

Hotline