Lịch Sử Hình Thành

VIFON
2017
2017
Công ty xuất khẩu hơn 80 nước trên thế giới.
2005
2005
Công ty chính thức trở thành công ty 100% vốn cổ phần.
2004
2004
Công ty đổi tên thành “Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam”.
2003
2003
Dòng sản phẩm Hoàng Gia cao cấp có túi thịt nguyên chất bên trong chính thức xuất hiện trên thị trường.
1993
1993
VIFON là công ty đầu tiên sản xuất Phở ăn liền tại Việt Nam.
1992
09/05/1992 – Bộ Công Nghiệp chính thức đổi tên công ty thành công ty kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam.
1990
1990
Công ty VIFON chính thức xuất khẩu sản phẩm ra thế giới.
1975
1975
Sau 30/4/1975 – Công ty VIFON được nhà nước tiếp quản và trở thành 100% vốn nhà nước.
1963
1963
Ngày 23/07/1963 – công ty VIFON được thành lập.
Hotline