VIFON TỔ CHỨC "ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM" CHO CON EM CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY

11 Tháng 09 2019

Năm 2017, chung tay khắc phục cơn bão số 12, VIFON đã hỗ trợ 1000 thùng mì ăn liền, phở ăn liền, cháo...đến với bà con các xã Ninh Hòa, xã Vạn Khánh, Vạn Bình, Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa.

Hotline