Sợi mì được hấp chín bằng công nghệ cao
Sợi mì được hấp chín bằng công nghệ cao
Tốt cho sức khỏe
Tốt cho sức khỏe
Sợi mì dai ngon
Sợi mì dai ngon
Không có chất bảo quản
Không có chất bảo quản